Adult IPTV Playlist:免费的xxx iptv直播源

Adult IPTV Playlist:免费的xxx iptv直播源

Adult IPTV Playlist,高质量、免费、快速的xxx iptv直播源,网站国内应该可以直接打开,如果打不开,我顺手复制了直播源过来。

自己百度查看如何食用。客户端使用参考:直播源 m3u8的使用方法及直播源汇总

直播源地址

所有的.m3u 文件每 10 分钟自动更新一次:http://adultiptv.net/lists/all.m3u

6000+视频列表:http://adultiptv.net/vods.m3u8

XXX Channels M3U Playlist

#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Live Cams" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Live Cams
http://cdn.adultiptv.net/livecams.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net MILF" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net MILF
http://cdn.adultiptv.net/milf.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Big Dick" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Big Dick
http://cdn.adultiptv.net/bigdick.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Big Tits" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Big Tits
http://cdn.adultiptv.net/bigtits.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Fetish" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Fetish
http://cdn.adultiptv.net/fetish.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Pornstar" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Pornstar
http://cdn.adultiptv.net/pornstar.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Big Ass" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Big Ass
http://cdn.adultiptv.net/bigass.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Interracial" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Interracial
http://cdn.adultiptv.net/interracial.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Latina" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Latina
http://cdn.adultiptv.net/latina.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net POV" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net POV
http://cdn.adultiptv.net/pov.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Blowjob" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Blowjob
http://cdn.adultiptv.net/blowjob.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Teen" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Teen
http://cdn.adultiptv.net/teen.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Hardcore" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Hardcore
http://cdn.adultiptv.net/hardcore.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Cuckold" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Cuckold
http://cdn.adultiptv.net/cuckold.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Threesome" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Threesome
http://cdn.adultiptv.net/threesome.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Russian" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Russian
http://cdn.adultiptv.net/russian.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Lesbian" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Lesbian
http://cdn.adultiptv.net/lesbian.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Rough" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Rough
http://cdn.adultiptv.net/rough.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Gangbang" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Gangbang
http://cdn.adultiptv.net/gangbang.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Anal" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Anal
http://cdn.adultiptv.net/anal.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Compilation" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Compilation
http://cdn.adultiptv.net/compilation.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Brunette" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Brunette
http://cdn.adultiptv.net/brunette.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Blonde" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Blonde
http://cdn.adultiptv.net/blonde.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Gay" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Gay
http://cdn.adultiptv.net/gay.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AdultIPTV.net Asian" tvg-language="English" tvg-logo="https://files.adultiptv.net/adultiptvnet.jpg" group-title="XXX",AdultIPTV.net Asian
http://cdn.adultiptv.net/asian.m3u8

 

网站地址

地址:https://adultiptv.net/

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞18 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片